Інформація про відповідальну особу за реалізацію в районі державної регуляторної політики