29.05.2018

АНКЕТА вивчення громадської думки щодо оцінки роботи Білгород-Дністровської райдержадміністрації

Будь ласка, дайте відповідь на запитання (навпроти відповіді, яку оберете, поставте „+”)

і направте анкету на електронну адресу райдержадміністрації:

Заздалегідь вдячні за участь в анкетуванні.

1. Відзначте, будь ласка, Ви є:

державним службовцем

 

 пенсіонером

 

працівником бюджетної         сфери

 

 непрацюючим

 

працівником приватного         сектору

 

 інше

 

 


2. Вкажіть, будь ласка, якими послугами райдержадміністрації Ви скористалися:

 

 Особистий прийом

 керіництвом РДА

 

послуги адміністратора

 

Юридичний відділ

 

Управління соціального захисту населення

 

послуги державного реєстратора

 

Управління агропромислового комплексу

 

Архівний відділ

 

Відділ містобудування та архітектури

 

Відділ освіти, науки, молоді та спорту

 

Відділ ЖКГ

 

Відділ економічного розвиту і торгівлі

 

Служба у справах дітей

 

Відділ культури

 

інше

 

 3. Як ставилися державні службовці (посадові особи) до Вас під час надання  послуг:

 

коректно, ввічливо, доброзичливо

 

байдуже

 

зверхньо

 

 

інше

 

 4. Чи залишилися Ви задоволеними якістю послуг, наданих райдержадміні-    страцією?

 

так, цілком задоволені

 

не задоволені, оскільки послуги не були надані зовсім

 

 

не зовсім, оскільки послуги були надані не в повному обсязі

 

важко відповісти

 

 

 


5. Як, на Вашу думку, чи є діяльність райдержадміністрації відкритою та

   прозорою?

 

так

 

 

важко відповісти

 

ні

 

 

 

 

6. Чи доводилося Вам спостерігати випадки неуважності  та нетактовного відношення у райдержадміністрації?

 

ніколи

 

іноді

 

так, досить часто

 

так, постійно

 

 

7. Чи стикалися Ви з проявами корупції у райдержадміністрації?

 

так, часто

 

ні

 

декілька разів

 

 

 

 

8. Як Ви оцінюєте діяльність Білгород-Дністровської  райдержадміністрації?

 

позитивно

 

негативно

 

важко оцінити

 

 

 

 

            Вкажіть Ваші пропозиції щодо поліпшення роботи райдержадміністрації:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________