04.03.2015

Фінансовий контроль

Згідно зі статтею 12 «Фінансовий контроль» Закону України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» на уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції покладаються завдання щодо перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на своєчасність подання декларації та наявність конфлікту інтересів.

Відповідно до Закону України від 13.05.2014  № 1261-VII  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" внесено зміни до Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції", які набувають чинності з 1 січня 2015 року, а саме:

У статті 12 "Фінансовий контроль" частину 9 викладено у такій редакції: „Перевірка достовірності зазначених у декларації відомостей здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, визначеному цим органом.

Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей  державний орган, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб'єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.”