05.11.2014

Нове в антикорупційному законодавстві України

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України було прийнято закони, що стосуються сфери боротьби з корупцією, а саме:

-          № 1698-VІІ «Про Національне антикорупційне бюро України»;

-          № 1699_VІІ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки;

-          № 1700-VІІ «Про запобігання корупції»;

-           № 1701-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів». 

Зав. сектором взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної і мобілізаційної роботи

райдержадміністрації

П.М.Ткаченко